Zavolejte nám na 725 325 271

Košík0
Celkem:0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný

K reklamaci produktů budete potřebovat:

1) kompletní balení

2) kopii nákupního dokladu

3) Reklamační formulář

4) kontaktní údaje se zpětnou adresou, telefonem, případně mailem a bankovním spojením pro případné vrácení peněz

 

Reklamační formulář ke stažení:

word odt pdf
formát .doc formát .odt formát .pdf

 

Záruka se nevztahuje na případy, kdy došlo k:

1) neodbornému použití (v rozporu s návodem k obsluze), zejména při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku

2) hrubému zacházení

3) nevhodnému skladování

4) provozování v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, teplota)

5) připojení na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet)

6) vniknutí cizích látek do přístroje

7) neoprávněnému či neodbornému zásahu do přístroje, včetně změny nebo jiného zásahu do software

8) neodborné opravě přístroje, neautorizovanému rozebrání přístroje

9) poškození přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci

10) poškození firmware přístroje např. vybitím baterie nebo při spojení s počítačem

11) v případě vadných pixelů záleží na jejich počtu; Norma ISO 13406-2: Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,32 milionu subpixelů, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci.

 

A nevztahuje se rovněž na případy, kdy:

1) došlo k jakémukoliv mechanickému poškození přístroje

2) důvodem nefunkčnosti výrobku je nesprávný postup při jeho instalaci

3) vada vznikla obvyklým opotřebením či nadměrným namáháním výrobku (typicky tlačítka, konektory)

 

Bez uvedení důvodu je možné zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů.

V případě nákupu tabletu s operačním systémem Windows, který obsahuje licenci na produkt Office, nelze požadovat vrácení plné nákupní částky. V případě, že ve zkušební lhůtě aktivujete licenci Office 365, stáváte se ročním předplatitelem a není možné službu předčasně ukončit. Při vrácení tabletu tak bude započtena cena licence v aktuální prodejní výši dle stránek microsoft.cz (prosinec 2014 - CZK 1499) a tato částka bude odečtena od kupní ceny tabletu.

 

Rozdíl v reklamačním řízení v souvislosti se změnami mezi starým a novým Občanským zákoníkem (převazato ze stránek dtest.cz)

Nový občanský zákoník Starý občanský zákoník

Zákonná záruka

zákonná odpovědnost z vad

Záruka

Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. (§ 2 165 odst. 1)

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (§ 620 odst. 1).

Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy (většinou opravitelná vada) – právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Není-li opraveno včas, pak je možné odstoupit od smlouvy (§ 2 107)

Odstranitelná vada – nárok na opravu, nebo výměnu části. Není-li to neúměrné, možná výměna. Pokud to není možné, pak sleva nebo vrácení peněz (§ 622 odst. 1).

Podstatné porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) – kupující si vybírá mezi výměnou součásti, dodáním nové věci bez vad, slevou nebo odstoupením od smlouvy (§ 2 106).

Neodstranitelná vada – nárok na výměnu, slevu nebo vrácení peněz (§ 622 odst. 2).

Při výměně věci nová záruka není. Pro spotřebitele je lepší chtít peníze zpět.

Pokud dojde k výměně věci nebo její části, běží nová záruka (§ 627 odst. 1).

Při opakovaných vadách (3 stejné nebo 4 různé) nebo větším množství vad najednou během záruky na jedné věci, je možné požadovat výměnu součásti, výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy.